Англиски јазик за матуранти

Не сте сигурни како успешно да ја положите државната матура?

Не знаете како да се подготвите?

НИЕ ЌЕ ВИ ПОМОГНЕМЕ

Нашиот образовен тим во работа со ученици постигнува одлични резултати. Нашите слушатели редовно ги полагаат испитите со високи резултати што им овозможува без тешкотии да се запишат на студиските програми. Безразлика што испитите од државната матура се на крајот на учебната година , многу е важно да се започне  со подготовка на време и да се започне со повторување во текот на целата година.

Сите програми на Тренинг центар  ЦЕС посебно се осмислени и прилагодени на исполнувањата на барањето на државната матура и приемните испити.

Јазични курсеви