Обука за фризери

Станете фризер со признаен државен сертификат!

Изучете го најпопуларниот занает - бидете во тренд со модниот џет сет. Никогаш не е доцна!

Добијте нова работна струка со нашата верификувана диплома од Министерство за образование -  СО СТИЛОВИТЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ФРИЗЕРИ ИЗУЧЕТЕ ГО НАЈПОПУЛАРНИОТ ЗАНАЕТ И БИДЕТЕ ВО ТРЕНД СО МОДНИОТ ЏЕТ СЕТ!

 • За кого е наменетa обуката - За сите што сакаат да започнат да работат како фризери и кои сакаат да ги следат трендовите на модниот џет сет како и напредните методи на работа
 • Времетраење - 3-4 месеци распределени според динамика на договор
 • Каде - во просториите на Тренинг центар ЦЕС
 • Добивате ПРИЗНАЕН ДРЖАВЕН СЕРТИФИКАТ
 • Добивате ЕДЕН МЕСЕЦ БЕСПЛАТНА ПРАКСА ВО САЛОН

По завршување на обуката учесникот ќе биде способен да:

 • организира простор и работа во фризерски салон,
 • подготвува работното место и клиент,
 • проценува состојба на коса,
 • мие и регенерира коса и скалп,
 • потстрижува коса,
 • обликува и фенира коса,
 • изработува водена ондулација и ЛТО,
 • подготовува коса за боење и белење,
 • бои, бели и шатира коса
 • применува норми на работна етика. 

Зошто во Тренинг Центар ЦЕС?

 • Затоа што ние ви ги обезбедуваме сите потребни алатки и материјали за работа бесплатно, затоа што наставата ја држат врвни квалификувани обучувачи кои ви се на располагање и после завршување на обуката за сите прашања и проблеми и сте со постојан надзор за совет,проверка,корекција и насока на правилна работа.  
 • Затоа што Тренинг Центар ЦЕС исто така помага при запослување на кандидатите кои што ја завршиле обуката и директно посредува измеѓу  ученикот и работодавачот бесплатно
 • Затоа што ние нудиме бесплатна пракса
 • Затоа што добивате ваучер од 20% за сите останати обуки кои ги држиме
 • Попусти 20%; 30%; 40% за пакет обуки

ДОЈДЕТЕ И УВЕРЕТЕ СЕ ЗАШТО СМЕ НАЈДОБРИ!

Опис на програма:

Основи на занимањето

 • oбјаснува начин на подготовка на работното место и клиент, подготовка, употреба и одржување на алат, прибор, апарати и материјали во фризерство,
 • опишува методи за одржување на лична хигиена и хигиена во салонот и опремата,
 • познава правила на чување и употреба на суровини и препарати во салонот,
 • објаснува постапка на ракување со алатот приборот и апаратите за изведување на фризерските постапки
 •  разликува својства, состав и дејство на фризерските препарати
 • објаснува фази и техники на миење и масажа на коса и скалп,
 • објаснува начини на потстрижување и ефилирање на коса,
 • опишува фази на изработка на фен фризура,
 • споредува  начини и техники на изработка на плетенки,
 • објаснува техники на виткање на коса со употреба на електрични апарати,
 • опишува техники на изработка водена ондулација и ЛТО,
 • споредува постапка на нијансирање, привремено и трајно боење на коса,
 • опишува фази и техники на боење,
 • пресметува концентрација и разблажување на раствор,
 • споредува хемиски процес и техники на боење,  белење и корекција на боја,
 • објаснува хемиски процес и техники  на избелување на коса,
 • опишува техники на парцијално боење и избелување на коса со употреба на капа,
 • објаснува начини на корекција на бојата со преливи, зацврстувачи, колор-шампони и сл.

Организација на работа во фризерски салон

 • организира простор и работа во фризерскиот салон
 • применува санитарно технички мерки за  заштита на животна и работна средина
 • подготвува работно место,
 • препознава алат,прибор и апарати во фризерството
 • одржува лична хигиена и хигиена на работен простор, алатот приборот и материјалите
 • врши прием и подготовка на клиент за третман.

 

Миење и нега на коса и скалп

 • определува структура и својства на коса и скалп,
 • избира препарати за миење  на коса,
 • спроведува постапка на миење на коса и скалп,
 • применува техники на масажа – мануелна (освежувачка и смирувачка)
 • применува препарати за регенерација на коса,
 • согледува ефекти од миење на коса

Потстрижување на коса

 • проценува градба и раст на влакно
 • избира  иподготвува прибор и алат за потстрижување
 • дели коса на прамени за потстрижување
 • потстрижува коса со примена на различни техники (тап, кос рез, рез на засукани прамени),
 • оформува  коса со примена на различни видови на потстрижување (боб, степенасто и рамно потстрижување),
 • асиметрично потстрижување
 • степенасто потстрижување
 • спроведува ретчење на  косата со помош на ефилир ножици и ножици

Обликување на коса

 • подготвува алат, прибор и апарати за обликување на косата
 • избира препарати  за обликување на коса
 • обликува коса со примена на различни техники и апарати
 • завршно обликува коса со тапирање и зачешлување,
 • применува техники на изработка на плетенки
 • Фенирање
 • Фарбање
 • вадење прамени на капа и фолија
 • Омбре, сомбре и други техники

Козметичко фризерска струка

Pages