Подготовка за стекнување на меѓународен сертификат

Постојат голем број испити чиешто полагање го бараат различни меѓународни институции со кои по потреба стапуваме во контакт, и тоа по повод остварување некој вид соработка – студирање, специјализација или деловен ангажман. Најбараните меѓународно признати сертификати се FCE, CAE, CPE IELTS и TOEFL.

Освен информациите за значењето на обие кратенки и нивоата на познавање што конкретните сертификати за положени испити го подразбираат, кандидатите на овие подготовки ќе научат и за вистинските начини за квалитетна подготовка за наведените испити што ќе резултира со успешно полагање.

Што ќе научите на курсот?

Меѓународно признати сертификати за познавање на англискиот јазик се:

  • FCE (First Certificate in English)
  • CAE (Certificate in Advanced English)
  • CPE (Certificate of Proficiency in English)
  • IELTS (International English Language Testing System)
  • TEOFL (Test of English as a Foreign Language )

Јазични курсеви