• Сите ние барем еднаш сме имале потреба од личност која ќе ни поправи дела од белата техника. Дали сакате Вие да бидете таа личност? Ова занимање е...
  • Автоелектричар е електричар кој се специјализира во електрични системи содржани во моторните возила. Еден автоелектричар е експерт за сите системи во...
  • Електроинсталатерите  инсталираат светилки, приклучоци, прекинувачи и ѕидни кутии, користејќи рачни алатки. Тие инсталира нови осигурувачи,...
CES © 2020