• Да се биде КРОЈАЧ може да исполнета кариерна патека која вклучува внимание кон деталите и уметнички израз. Дали сакате Вие да бидете волшебникот...
  • Да бидете шивач е одлична вештина поради многу причини. Има толку многу што можете да создадете со шиењето. Толку многу да направите. А тоа вклучува...
CES © 2020