Преведувачки и толкувачки услуги

Тренинг центар Ц.Е.С. е приватна институција основана во aвгуст 2000 година за да го промовира високото ниво на едукација и да придонесе кон јакнењето на менаџмент вештините во Македонија и во регионот.

Тренинг центар Ц.Е.С. претставува центар за обуки како и обезбедување висококвалитетен превод од речиси сите странски јазици на македонски и обратно.

Затоа ние Ви нудиме:

квалитетен и брз превод на сите видови текстови
превод на документи со заверка од судски преведувач
консекутивно и симултано толкување
лектура на текстови
редактура на текстови
стручно читање
техничко уредување на текстови
      
Гарантираме:

Преведувачкиот тим на Тренинг центар Ц.Е.С ќе Ве осигура дека сите фонтови, графици и документации ќе бидат огледало на изворниот документ
целосна доверливост и дискреција по однос на содржината на документите
почитување на договорените рокови
конкурентни цели
квалитет на преводите