Обуки

Управување со проекти

 

Бројот на компании и институции кои имаат потреба од професионалци со компетенции и вештини за успешно проектирање, менаџирање, управување и искористување на ресурсите и водење на проекти секојдневно се зголемува. Сè поголем број работодавци бараат вработени кои ја владеат оваа област, а тоа значи дека учесниците многу полесно може да дојдат до вработување и да ги искористат своите знаења, вештини и компетенции. Дали би сакале да научите интересна, динамична и стимулативна работа со која чесно ќе се вработите и брзо ќе напредувате во кариерата? За Вас тогаш вистинскиот избор е обуката за управување со проекти.

Оваа обука ќе Ви овозможи да ги совладате вештините на управување со проекти и да ги проширите своите можности за понатамошна работа и кариера.
Во моментот работата проект менаџер е на 4то место помеѓу најбараните работи. Тоа е едно од занимањата каде што,без оглед на економските кризи, се бележи раст на заработката.

ЦЕЛТА БЕЗ ПЛАН Е САМО ЖЕЛБА!!!

 

Главната цел на обуката е слушателите да научат да:

 • дефинираат и испланираат проект, проектни улоги и одговорности
 • направат проектен план
 • одредат најдобра методологија и техники за негово управувањево целост да ги испратат и контролираат сите сегменти на неговата реализација
 • ја средат проектната документација
 • извршат евалуација на резултатите

ОВА ЌЕ БИДЕ МОЈАТА ГОДИНА НА УСПЕХОТ!

Опис на програма:

 • Целите на повиците за проекти
 • Содржина на проектот-ресурси, стратегии
 • Проблеми и потреби
 • Таргет групи
 • Проектни резултати
 • Буџет на проектот
 • Еднаквост на партнери
 • Ризици во работењето
 • Совети за подготовка на проектот
 • Проект менаџмент
 • Методологии
 • Работен пплан на проектот
 • Грантова табела
 • План за комуникација
 • Финансиски менаџмент
 • Евалуација на проектни активности
 • Совети како до успешен проект
 • Правила за имплементирање на ЕУ проекти 2014-2020

 

По завршување на обуката кандидатите се способни да:

 • да дефинираат и испланираат проект, проектни улоги и одговорности
 • да направат проектен план
 • да одредат најдобра методологија и техники за негово управување
 • во целост да ги испратат и контролираат сите сегменти на неговата реализација
 • да ја средат проектната документација
 • да извршат евалуација на резултатите

 

За кого е наменетa обуката? 

 • За посетување на обуката за управуање со проекти не е потребно никакво предзнаење од оваа област
 • Почетници кои сакаат да се занимаваат со водење проекти
 • Невработени луѓе кои сакаат да се преквалификуваат за бараното занимање за да дојдат полесно до работа
 • Вработени, членови на проектни тимови со цел преку стекнатото знаење да станат попродуктивни и да го забрзаат унапредувањето
 • Претприемачи, искусни менаџери и раководители на тимови со цел да ги комплетираат и осовременат своите вештини

 

Времетраењето на програмата: по договор според утврдена динамика.

Почеток на обуката:  Веднаш по формирање на група.

Каде: Во  просториите на  Тренинг центар ЦЕС.

 

Зошто во Тренинг Центар ЦЕС?

 • Затоа што ние Ви ги обезбедуваме сите потребни алатки и матријали за работа бесплатно, затоа што наставата ја држат врвни квалификувани обучувачи кои ви се на располагање и после завршување на обуката за сите прашања и проблеми  и сте со постојан надзор за совет, проверка, корекција и насока на правилна работа;
 • Затоа што Тренинг Центар ЦЕС исто така помага при вработување  на кандидатите коишто ја завршиле обуката и директно посредува помеѓу ученикот и работодавачот бесплатно;
 • Затоа што добивате ваучер од 20% за сите останати обуки кои ги држиме;
 • Попусти 20%; 30%; 40% за пакет обуки.

Обуки

Pages